André Feste i Frydenbø Eiendom står fremfor Trolleybussen på Indre Laksevåg

Enklere tilkomst til en levende bydel

Indre Laksevåg er en bydel i utvikling. For kort tid tilbake ble Trolleybussen satt i rute, samtidig som det nylig ble arrangert en åpen plan- og designkonkurranse for området. Dette gleder vi i Frydenbø Eiendom oss over!

Bilder: Bergen kommune / OS Arkitekter / Haptic Architects og LONDONON

- Indre Laksevåg er en bydel med enormt stort potensiale. De siste årene har det kommet til noen gode tilbud med treningssenter og spisesteder, og vi opplever at interessen for området har økt. Dette gleder oss enormt, men vi mangler fortsatt det yrende folkelivet i denne delen av byen, sier markedssjef i Frydenbø Eiendom, André Feste.

Han har et håp om at byutviklingen som nå er i gang vil føre til flere tilbud og større aktivitet på kveldstid.

Binder Laksevåg til sentrum

Et av tiltakene som har blitt gjort er at Miljøløftet forlenget dagens trolleybusslinje mellom Birkelundstoppen og sentrum til Lyngbø på Laksevåg. Dette skaper en pendellinje mellom Landås og Laksevåg som vil nå mange arbeidsplasser, boliger og passasjerer.

- Vi gleder oss over at byutviklingen er i gang, og ser frem til hvordan Trolleybussen vil knytte Laksevåg i større grad til sentrum. Dette vil gi en økt fleksibilitet for både våre leietakere, men også andre som bor og jobber i området, da den nye busslinjen gir hyppigere avganger og økt kapasitet.

Bussene på linjen vil være utstyrt med batteri og kan lade fra kjøreledningen mens de kjører. Et slikt utslippsfritt busstilbud av høy kvalitet vil svare godt til planene for byutvikling på Laksevåg.

- Alle tiltak som gjør at byluften blir renere er vi veldig glade for, selv om vi allerede har ganske god luft på Laksevåg. Det er en stor fordel at vi nå kan skilte med et kollektivt transporttilbud som er tilrettelagt oss brukere, og ikke omvendt. Dette gir enklere tilkomst både til og fra Laksevåg, sier Feste.

Den forlengede trolley-linjen mellom Birkelundstoppen og Lyngbø trådte i kraft 25. mai 2021. Infrastruktur for forlengelse av denne linjen er ventet å stå ferdig i løpet av sommeren.

Fokus på bolig og næring

I tillegg til Trolleybussen, står utviklingen med boliger, næring og attraktive byrom ved vannet sentralt. I den sammenheng utlyste Bergen kommune en plan- og designkonkurranse for indre Laksevåg.

- Det kom inn mange spennende forslag, og det var vært veldig kjekt å følge med. Noe av det som er viktig for oss er at det kommer en god forbindelse til Dokken som også er i utvikling, med gang- og sykkelbro over Puddefjorden. Ellers er vi opptatt av at kulturmiljø og bydelens særpreg blir bevart.

Plan- og designkonkurransen skulle vise muligheter og fremtidsbilder for området. Vinnerprosjektet og premierte ideer fra konkurransen vil danne utgangspunkt for arbeidet med et planforslag.

- Vi opplever at nye både lokale og nasjonale eiendomsaktører kommer til. Dette vil også bidra til ytterligere utvikling i området, som vi er veldig glad for. At flere enn oss nå ser verdien og potensiale som ligger i Laksevåg, gir oss en bekreftelse på at vi har satset riktig, sier Feste.

En spennende bydel

De fleste av næringsbyggene våre og hovedkontoret vårt på indre Laksevåg, som vi omtaler som Frydenbø Marina, strekker seg fra Damsgårdsveien 111 til 143. Nylig ble også det moderne nybygget vårt Kilen, som har bidratt til fornyelsen av bydelen, åpnet for innflytting.

- Summen av alt det som skjer og er i utvikling, gjør at indre Laksevåg blir et av de mest spennende områdene å bosette seg og jobbe. Vi håper på at flere samlingspunkter og tilbud vil bidra til økt aktivitet utenfor hoved-sentrum, avslutter Feste.