Dokken_Bergenkommune

Et utvidet Bergen sentrum

Godshavnen i Bergen har vært stasjonert på Dokken i en årrekke. Nå flyttes den ut av byen, som betyr at i overkant av to hundre dekar frigjøres til byutvikling. Dette vil i aller høyeste grad gagne oss i Frydenbø Eiendom og våre leietakere!

Bilder: Bergen kommune / Haptic Architects og LONDONON

- Èn ting er at det selvfølgelig vil se estetisk penere ut, men vi ser veldig frem til at Dokken blir en levende bydel der Laksevåg integreres som en del av et utvidet Bergen sentrum, sier konserndirektør i Frydenbø Eiendom, Håvard Fjæreide.

På Bergen kommune sine hjemmesider sies det at målet er å utvikle Dokken til en innholdsrik og inspirerende bydel med variasjon og mangfold innen bolig, næring, service, kultur og rekreasjon.

Positiv effekt

Transformasjonsområdet Dokken strekker seg fra Jekteviken i nordøst til Møhlenpriskaien sør for Puddefjordsbroen.

- I dag er Dokken et utilgjengelig, avstengt industriområde med stort potensiale. At denne bydelen nå blir satset på og omgjort til et grønnere område med mangfold og aktivitet, gleder oss mye. Vi setter også stor pris på fokuset på at Dokken skal bli en nullutslippsbydel, og håper dette står som inspirasjon for andre deler av byen.

Et av forslagene som er besluttet er at det skal bygges en gang- og sykkelbro fra Laksevåg til Dokken. Dette stod også sentralt i byutviklingsplanene for Indre Laksevåg, hvor kommunen tidligere i år utlyste en arkitektkonkurranse.

Les også: Enklere tilkomst til en levende bydel

- Vi har sett hvilke positiv effektiv Småpudden har hatt både på Marineholmen og Damsgård. For oss er det viktig at det tidlig i prosessen blir etablert en gang- og sykkelbro, da dette vil knytte bydelene sammen og i større grad til sentrum, samtidig som vi kommer i gang med byutviklingen, sier Fjæreide.

Attraktivt byutviklingsområde

Det nye Dokken skal være fremtidsrettet, klimanøytral og mangfoldig. Bydelen skal også fungere som grobunn for innovasjon og næring.

- At areal nå skal frigjøres gjør at vi anser Dokken som ett av de mest attraktive sammenhengende byutviklingsområdene i Bergen. Dette vil absolutt bli et område vi ønsker å satse på og være en del av i fremtiden.

Arbeidet med å endre Dokken fra godshavn til en fremtidsrettet bydel vil bestå av mange prosjekter og involvere de fleste av kommunens ansvarsområder og mange eksterne aktører.

- Vi håper at Dokken blir et sted for beboere, næringslivet og besøkende. At allmenninger og sjøfront blir tilgjengelig for alle tror vi vil skape både fellesskap og aktivitet. Én ting er på dagtid, men vi er veldig opptatt av økende aktivitet og tilbud på kveldstid og i helgene. Dette gjelder for både Laksevåg og Dokken, sier Fjæreide.  

Ønsker fortgang

Utvikling og realisering av Dokken som ny bydel i Bergen sentrum vil kunne ta flere tiår. Kommunen anslår at man i 2050 ser for seg at området er totalforandret.

- Vi har forståelse for at slike prosesser tar lang tid, men håper at kommunen fortsetter den gode planleggingen. Så snart terminalen frigjøres bør man sette i gang med de første tiltakene. Vi gleder oss til mer urbane kvaliteter, økende aktivitet, finere utsikt fra våre lokaler på Laksevåg, og en gang- og sykkelbro som binder bydelene sammen og tettere til sentrum, avslutter Fjæreide.