Oppdatert informasjon 23. mars 2020 

Det er snart to uker siden hverdagen ble snudd på hodet for de fleste av oss, og det vil ta en stund før alt blir som før. Vi ønsker likevel å oppdatere dere på hva vi gjør for å opprettholde drift og legge til rette for at dere skal kunne gjøre det samme.

ÅPNE BYGG

I Frydenbø Eiendom er det full drift, takket være driftsmedarbeidere fysisk tilstede og administrasjon på effektive hjemmekontorløsninger levert av Atea. Dette sikrer at alle byggene våre er åpne og tilgjengelig for deg som leietaker.

På grunn av økt sikkerhet i byggene, vil du som bruker oppleve å måtte bruke adgangskort litt oftere enn tidligere. Ved problemer med adgang, ta kontakt på vakttelefon: 982 60 273.  

Vi jobber systematisk med å justere ned tekniske anlegg og øvrige løpende driftskostnader. Dette vil bidra til å redusere felleskostnader for leietakerne. Igangsatte byggeprosjekter følger planlagt fremdrift. HMS og nye smittevernregler for byggeplasser etterleves. 

VI ER HER 

Ikke nøl med å ta kontakt! Vi ønsker å bistå alle leietakere, leverandører og samarbeidspartnere på best mulig måte. Alle kontaktpersoner treffes på e-post eller telefon.  

Vi ønsker dere alle lykke til med egen håndtering av situasjonen vi er midt oppe i. Anita ved eiendomsdrift har sørget for at inngangsområdet er stelt og tulipanene står klare til å blomstre når dere er tilbake på Damsgård. Vi håper det ikke blir lenge til!  

TAKK! 

En stor takk også til alle samarbeidspartnere som sørger for at hjulene går rundt og bidrar til at vi alle raskere kommer tilbake til normalen.    

Avslutningsvis, en spesielt stor takk til helsepersonell og alle andre som bidrar til å drifte samfunnskritisk infrastruktur i fasen vi er i.  

Frydenbø Eiendom følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra lokale og nasjonale myndigheter. 

Ta vare på hverandre!» ❤️