Frydenbø med ny investering

Frydenbø med ny investering på Kokstad!

Frydenbø Eiendom AS blir medeier av BKK-eiendommen på Kokstad. BHG Eiendom AS eier den andre halvdelen.

Frydenbø Eiendom signerte i dag avtale om kjøp av 50% av aksjene i Kokstadvegen 37 AS. Eiendommen har et bygningsareal på vel 30 000 kvm og et tomteareal på i overkant av 50 mål.

- Vi ser store muligheter ved eiendommen og det er klart at å flytte deler av virksomheten vår til Kokstad er en del av vurderingene vi nå gjør, sier eier og leder i Frydenbø Group, Knut Herman Gjøvaag.

Frydenbø Group er et familieeid konsern med hovedkontor på Damsgård i Bergen. Gruppen har fem forretningsområder; Eiendom, Bil, Marine, Industri og NXT (etabl. 2019). Konsernet har 550 medarbeidere og omsatte i 2018 for 2,9 mrd. Kr.

- Lav ledighet på kontorer og en økende optimisme i næringslivet, gjør at vi tror etterspørselen etter denne typen arealer vil være stor i perioden vi går inn i, sier konserndirektør i Frydenbø Eiendom, Håvard Fjæreide.

- Vi har allerede et veletablert og godt samarbeid med BHG Eiendom om eiendomsutvikling og drift av Dr. Holms Hotel på Geilo, det gjør det trygt og forutsigbart å gå inn i dette prosjektet, sier konserndirektør i Frydenbø Eiendom, Håvard Fjæreide.

BKK vil leie tilbake hele bygningsmassen i omtrent 2,5 år.

I tillegg til nyinvesteringen på Kokstad, satser Frydenbø på utvikling på Damsgård og Mindemyren.

Kontaktperson for spørsmål og utfyllende info:

Knut Herman Gjøvaag

Eier og leder i Frydenbø AS

Mobil: 982 60 290 Mail: khg@frydenbo.no

Håvard Fjæreide

Konserndirektør i Frydenbø Eiendom

Mobil: 908 47 710 Mail: hf@frydenbo.no

Om Frydenbø Eiendom:

Frydenbø Eiendom er et eiendomsselskap som driver med utvikling, drift og forvaltning av næringseiendom i Bergen. Frydenbø Eiendom, omsatte i 2018 for om lag 160 mill. kr. I tillegg til en eiendomsportefølje på 110.000 kvm, eier konsernet arkitektselskapet Artec og er medeier av Dr. Holms Hotel på Geilo. Frydenbø Eiendom er også medstifter av Proptech Innovation, et klyngesamarbeid for teknologisk innovasjon innen eiendomsbransjen.

Om BHG Eiendom:

BHG Eiendom er et familieeid eiendomsselskap med over 110 000 kvm eiendom under sin forvaltning. Selskapet eier sentralt plasserte eiendommer på Vestlandet. Erling Falch Monsen leder selskapet.