Har vokst med Frydenbø Eiendom som utleier

Har vokst med Frydenbø Eiendom som utleier

Da InnovaSea Akvakultur skulle starte opp kontor i Bergen i 2018, falt valget på Frydenbø Eiendom. Allerede ti måneder senere hadde de vokst ut av sine daværende lokaler, og måtte flytte til et større kontor.

- Jeg forventet ikke at vi skulle vokse så fort som vi gjorde, men jeg er veldig imponert over hvor raskt Frydenbø Eiendom snudde seg rundt da vi fikk behov for større plass, sier administrerende direktør i InnovaSea, Tor Espen Skoglund.

InnovaSea Akvakultur leverer utstyr til miljømåling i oppdrettsnæringen, og produserer blant annet kommunikasjonsenheter og sensorer som blir brukt til overvåking av oppdrettsanlegg. I tillegg leverer de en webløsning som gjør at kundene kan lese og hente ut viktig data. Dette henger blant annet sammen med de kravene som blir satt for oppdrettsnæringen når det kommer til rapportering av fiskevelferd.

Økende behov for plass og kapasitet

Da InnovaSea i Bergen startet opp var det kun med Skoglund ombord. To måneder etter oppstart, ansatte han to personer. Hovedfokuset var da å få på plass én selger og én som skulle sitte på teknisk support og håndtere produksjon.

- Vi tre jobbet knallhardt i omtrent ni måneder, og ettersom vi så at oppdragene fortsette å øke var det ingen tvil om at vi trengte mer arbeidskapasitet. Da vi i tillegg fikk inn produkter fra søsterselskapet vårt i Canada, økte også behovet for større lagerplass.

Det første kontorlokalet som InnovaSea leide lå i Damsgårdsveien 131. I slutten av august i 2019 flyttet de til Minde Allé 35, i et lokale som nå rommer hele 9 ansatte.

- Jeg har hatt en åpen og ærlig dialog med Frydenbø Eiendom hele veien, så de visste godt at vi hadde ambisjoner om å vokse. Likevel er jeg imponert over hvor raskt de snudde seg rundt da vi trengte det. Flytteprosessen gikk helt problemfritt, så det var en enorm lettelse for meg, sier Skoglund.

Fikk bedre arbeidsflyt

De gamle kontorlokalene til InnovaSea lå i fjerde etasje, mens lageret lå lengre borte og på annet nivå.

- Selv om det ikke var veldig langt å gå til hoved- og lasterampen for å motta og sende varer, så ble det en daglig tidstyv. Det var tungt logistikkmessig, rett og slett. Nå er det en helt ny verden, da vi i de nye lokalene har alt på samme plan, sier Skoglund.

I dag har InnovaSea Akvakultur direkte utgang fra kontorlokalene til både lager og produksjon. Kontoret i seg selv er tredobbelt så stort som det forrige.

- Vi har fått en betraktelig bedre arbeidsflyt internt. Logistikken er mye bedre, og alle de ansatte sitter på egne kontor, noe som fører til god arbeidsro. Så alt flyter mye bedre nå enn tidligere.

Strålende fornøyd

Da InnovaSea Akvakultur skulle over i nye lokaler, hadde de flere ønsker. I tillegg til å ha alt på ett nivå hadde de lyst på cellekontor, et romslig produksjonslokale og gode konferanserom - da de omtrent daglig har videomøter.

- Alt dette innfridde Frydenbø Eiendom. I tillegg fikk vi et sosialt samlingspunkt, hvor vi kan ha felles lunsjer og interne møter, noe som er viktig for et godt arbeidsmiljø. Vi har fortsatt ambisjon om å vokse, men det har vi rom for i vårt nye kontorlokale, så jeg er strålende fornøyd. 

Hvordan har det vært å leie hos Frydenbø Eiendom i en slik oppstarts- og vekstfase?

- Det har vært utrolig lettvint. De som jobber i Frydenbø Eiendom er både smidige, forståelsesfulle, løsningsorientert og fleksibel. Om det dukker opp noe kommer de med en gang, så vi føler oss veldig godt ivaretatt. Vi har en veldig positiv opplevelse, avslutter Skoglund.