Les mer om PropTech Innovation

Frydenbø Eiendom er en av stifterne av PropTech Innovation

Frydenbø Eiendom er en av stifterne av PropTech  Innovation, sammen med blant annet BOB, Høgskulen på Vestlandet, Deloitte, Bergen Næringsråd og Knowit.

Proptech Innovation er en klynge for innovasjon innen eiendoms- og eiendomsbransjen. Målet med klyngen er å endre måten vi kjøper, leier, selger, utvikler, bygger og administrere boliger og næringseiendom - samt bidra til økonomisk og miljømessig bærekraftig by- og industriutvikling.

Klyngen er en sammenslutning av eiendoms- og boligselskaper, by utviklere, teknologibedrifter og forskningsinstitusjoner som arbeider sammen for å påvirke stedene vi bor og steder vi jobber med.Proptech Innovation er en samarbeidsarena for innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester som kan være effektive, ikke bare nasjonalt - men også internasjonalt.

Teknologi og digitalisering endrer måten folk samhandler, tilbud og etterspørsel møtes på nye måter, verdikjeder endres og nye forretnings-modeller vises. Dette skaper et helt nytt miljø for bedrifter å manøvrere.

Proptech Innovation-klyngen vil arbeide med temaer som effektivisering av verdikjeder, nye byggematerialer og metoder, bærekraftige energiløsninger og smarte bygninger. klyngen tror at data, og tilgang til data, vil være en viktig ingrediens for innovasjon, og vil ha et sterkt fokus på datautveksling som en driver for serviceinnovasjon.

 Vi gleder oss til veien videre.