Ny teknologi sikrer optimalt klima i nybygget Kilen

Kilen er ett av de første byggene i Bergen som tar i bruk ISQ. Dette er Lindinvents nyeste tilluftsventilen som sikrer optimalt inneklima for komfort og produktivitet hos leietakerne.

- Et godt inneklima er helt nødvendig for brukernes helse og trivsel. De fleste har nok opplevd å bli “tung i hodet” og få nedsatt konsentrasjon dersom de oppholder seg i rom med mange personer, eller et rom med dårlig ventilasjon over tid. Lindinvent er et unikt system for romkontroll og behovsstyrt ventilasjon, sier prosjektutvikler i GK Inneklima, Caroline Mjeldheim.

GK Inneklima er Skandinavias ledende tekniske entreprenør. Kjerneområdet deres er inneklima i nye og eksisterende bygg, og de har ekspertise innen blant annet ventilasjon, elektro, byggautomasjon, kulde og energi. 

Innovativ teknologi

Til Kilen har GK Inneklima prosjektert og levert ventilasjon og byggautomasjon. Under utviklingen og prosjekteringen av Kilen var det stort fokus på å dimensjonere de tekniske anleggene for godt inneklima.

- Prosjektet startet som et helt vanlig prosjekt med tradisjonelle løsninger, men det ble fort tydelig at Frydenbø ønsker seg noe mer av teknikken i bygget for å sikre optimalt klima. Vi gikk derfor sammen med Veidekke som er totalentreprenør, og de andre tekniske entreprenørene, for å finne ut hva vi kunne levere av nye, innovative løsninger for prosjekter. Valget måtte falle på Lindinvent og deres nyeste produkt ISQ, sier Mjeldheim.

Lindinvent er et ventilasjonssystem som styrer luftmengde, kjølepådrag, varmepådrag og belysning via smarte tilluftsventiler. Innebygd i ventilen sitter alle nødvendige følere, blant annet CO2- og temperaturføler, og tilstedeværelsesdetektor.

- Ventilen har konstant innblåsning hastighet, selv ved svært lave luftmengder. Når det ikke er personer tilstede i lokalene har man derfor muligheten til å redusere luftmengde, slik at det ikke ventileres unødvendig. I tillegg har tilluftsventilene høy kapasitet når det er behov for det. Som et resultat av dette, sikrer de aktive tilluftsventilene god omrøring ved både over- og undertemperert luft, uten at det oppleves som trekk, fortsetter hun.

En miljøvennlig løsning

Med Lindinvent får man i pose og sekk, både optimalt inneklima og lavt energiforbruk. Gjennomsnittlig samtidig tilstedeværelse i kontorbygg ligger mellom 40 og 60 prosent. Å behovsstyre de tekniske anleggene etter det faktiske behovet er derfor helt avgjørende for et lavt energiforbruk.

- Ventilasjon, belysning, oppvarming og kjøling er behovsstyrt av Lindinvent-systemet på Kilen. Dette er positivt både for lommeboken, med tanke på å holde strømregningen nede, men også for miljøet da man ikke bruker unødig energi, sier Mjeldheim.

Selv om man ikke skal ventilere unødig, må man ha tilgjengelig luftmengder for full personbelastning. Da bygget skal BREEAM-sertifiseres ble det stilt strenge krav til temperatur og luftkvaliteten som skal etterfølges.

- Jeg syns det er positivt at Frydenbø har fokus på å bygge bærekraftige og fremtidsrettede bygg. For meg fremstår de som en gårdeier som ønsker å gå foran i bransjen. Da er det spesielt gøy at de ønsker å benytte GK og Lindinvent på deres nyeste bygg. Vårt mål er at Frydenbø sitter igjen med et fleksibelt bygg som er enkelt å drifte, og som har fornøyde brukere, avslutter Mjeldheim.

Fortsatt noen ledige plasser

Kilen skal stå ferdig i mai 2021. I tillegg til sentral beliggenhet, ultramoderne lokaler og flotte fasiliteter, sikrer vi altså arealeffektive kontorer med den beste luftkvaliteten.

- Vi vet at opplevd inneklima kan være en utfordring, og er derfor veldig fornøyde med å ha fått på plass Lindinvent. Dette skal sikre jevnt og stabilt inneklima, hvor vi også kan tilpasse og justere etter behov. Dersom mange samler seg i en sone, vil ventilasjonsanlegget reagere på det og tilpasse temperatur og luftmengde, sier markedssjef i Frydenbø Eiendom, André Feste.

I Frydenbø Eiendom sitt nye bygg får du blant annet personalrestaurant, møteromspool, aktivitetsbaserte arbeidsplasser og innendørs parkeringshus.

- Vi har noen ledige lokaler igjen, så man har fortsatt mulighet til å sikre seg en plass. Deriblant kontorer som passer for 25-40 ansatte, og én mindre kontorplass som er perfekt for små bedrifter med 5-15 ansatte. Dette er virkelig et arbeidssted som gir energi, avslutter Feste.