Bilde av to menn som installerer luftmåler

- PropTech er fremtiden

Som én av initiativtakerne og stifterne av PropTech Innovation, satser Frydenbø Eiendom stort på innovative løsninger og ny teknologi innen bygg- og eiendomsbransjen. 

- Frydenbø Eiendom er virkelig fremtidsrettet, og har vært med i front og testet ut flere piloter av våre produkter på Proptech Bergen. De har vært åpne og interessert i å tenke nytt, og vi har hatt en utrolig kul reise sammen, sier gründer av Energy Control og PropTech Bergen, Tommy Hagenes. 

PropTech handler om, som det ligger i navnet, en kombinasjon av eiendom (“property”) og teknologi (“technology”). Målet er å ta i bruk teknologi for å hjelpe forbrukere og virksomheter til å kjøpe, selge og drifte bygg og eiendommer på en mer effektiv måte. PropTech sin rolle er å legge til rette for best mulig samarbeid mellom teknikk og mennesker - uansett størrelse på bygningsmassen.  

En “boom” i markedet 

I 2016 kom det fram av McKinsey innovasjonsrapport at byggebransjen ble sett på som lite innovativ. Dette ble starten på et skifte. 

- Vi har virkelig sett en “boom” i markedet de siste årene, og vi ser at byggebransjen blir mer og mer teknologibasert. Herunder er PropTech sin oppgave å vise frem ny teknologi og hvilke muligheter som ligger der, sier Hagenes.   

Han har jobbet med byggautomasjon i mer enn 12 år, og har erfaring som både avdelingsleder og teknisk forvalter. Siden starten av 2019 har Hagenes satset på ny teknologi, og i Energy Control fungerer han som en rådgiver innenfor smarte bygg.  

- Jeg jobber tett med gårdeiere, og opplever at flere og flere viser interesse for de mulighetene som ligger i sensorikk. Akkurat nå, i Airthings, bruker vi innendørs luftkvalitet for å telle hvor mange som er på jobb til enhver tid. Det er virkelig disrupsjon av hvordan vi tidligere har lest verdier slik som CO₂, temperatur og fuktighet. Er det et rom eller en etasje som ikke har vært i bruk, så trengs det kanskje ikke renhold på de plassene den dagen. Har noen hatt besøk av kunder, ja da trengs det kanskje ekstra renhold.  

I PropTech jobber Hagenes med å holde seg oppdatert og prøve ut ny teknologi. Dette gjør de på sin egne living-lab på Kokstad. 

Et selskap som satser 

I dag må vi leve med teknologien, og uansett hvordan man jobber mot eiendom er man helt avhengig av å kontinuerlig teste ny teknologi, for å deretter dele erfaringer og kunnskap videre. Her kommer PropTech Innovation inn i bilde, som er en klynge som samler selskaper som har som mål å være med inn i teknologien og dele erfaringer. 

- Vi møtte Frydenbø Eiendom på et av arrangementene til PropTech Innovation. Frydenbø var tidlig ute og viste en interesse for norsk ny teknologi, og ønsket å være med å teste pilot av Airthings som er en unik multi-innendørs luftsensor, sier Hagenes som også er forretningsutvikler i Airthings.  

Airthings er en norsk oppfinnelse som i 2020 ble kåret som topp 100-oppfinnelser av «The Time Magazine». Med Airthings kan du få innsikt om temperatur, trykk, fuktighet, Voc, Radon, lys og CO₂.

- Jeg har vært aktiv i alle Frydenbø Eiendom-prosjektene, deriblant Kilen, og vi så at Airthings fungerte kjempebra og ga oss verdifull data på luftkvaliteten i et bygg. Frydenbø Eiendom har nå implementert Airthings i alle sine bygg, noe som viser at de virkelig bryr seg om helsen og produktiviteten til leietakerne og alle som bruker byggene deres. De er virkelig i front og satser på ny teknologi.  

Ønsker bedre kontroll på bygg 

Hagenes jobber for at eiendomsbransjen skal bli mer effektiv ved at man deler innsikt på tvers av funksjoner.

- Det er mange involvert i et bygg, og vi ønsker at flere skal få bedre kontroll over byggene sine. Mange er i dag avhengig av manuell drift, og denne korona-pandemien har underbygget noen av de utfordringene vi ser at det gir. I denne perioden har flere bygg stått ubrukt, men likevel ser vi at strømforbruket var det samme som før. Det sier noe om hvor bakpå vi ligger, men samtidig hvor store muligheter det er i bransjen, avslutter Hagenes.