Storstilt Frydenbø/Entro-prosjekt har redusert energiforbruket med 15 prosent

Storstilt Frydenbø/Entro-prosjekt har redusert energiforbruket med 15 prosent

I samarbeid med energi- og miljørådgivningsselskapet, Entro, har Frydenbø Eiendom de tre siste årene jobbet med å få ned energiforbruket i den eksisterende bygningsmassen. 

I tillegg er 4,5 millioner kroner i energikostnader spart inn. Det tilsvarer miljøbelastningen fra 3063 biler på veiene årlig, de to siste årene.

- Vi må ta på alvor de utslippene eiendomsbransjen står for, sier konserndirektør i Frydenbø Eiendom, Håvard Fjæreide.

For Fjæreide handler det hele om en ting: kompetanseheving og bevisstgjøring. I alle ledd av organisasjonen og i alle deler av driften.

- Dette er noe vi jobber med hele tiden, i hele verdikjeden. Det handler om alt fra hvordan vi bygger bærekraftig, hvilke teknologier vi tar i bruk og hvilke leverandører vi bestiller fra. Vi ønsker å bevisstgjøre alle våre ansatte på dette, forteller han.

- Én ting er å skrive om dette i strategidokumenter, men en annen ting er hva du gjør i praksis, sier Fjæreide.

Merker dere noen endring i hvilke krav leietakerne stiller til «grønn drift»?

- Ja, vi har merket en endring de siste årene. Mange leietaker har krav fra eiere, investorer og styre om å levere gode klimaregnskap. Samtidig er vi i et samfunnsskifte, der forbrukerne stiller sterkere krav om bærekraft. Vi forbereder oss på en ny tid, og vil være tidlig ute, sier han.

Ventilasjon, varme og kjøling er hovedkildene

Endring av driftstider på ventilasjonsanlegget, samt justering av kjøling og varme har vært sentralt for arbeidet. Samtidig har det vært gjort store investeringer i den tekniske infrastrukturen.

- Vi må hele tiden spørre oss; er energiforbruket nødvendig? Det er kanskje ikke nødvendig å la ventilasjonsanlegget gå på full styrke midt i fellesferien når det nesten ikke er ansatte på plass, sier driftsleder Ole-Petter Jacobsen.

Ikke lenger «bare» en vaktmesterDriftslederen har fått mersmak av satsingen. Nå får han støtte av Frydenbø Eiendom som satser på han utenom arbeidstid. Han får nemlig dekket studier i klima, energi og miljø ved Fagskolen i Bergen, og får tittelen fagingeniør etter endt studietid.

- Driftslederne våre er selve hjertet av Frydenbø Eiendom. De har en enormt god kompetanse på drift og tekniske systemer som er helt sentral for eiendomsdrift, sier Fjæreide.

Store besparelser
Entro estimerer en årlig reduksjon av energikostnadene fremover på 1,8 millioner kroner. I tillegg jobber Frydenbøkonsernet med tilsvarende prosjekter for bil og industri.  

Entro er imponert over Frydenbøs satsing.

- Frydenbø Eiendom er tidlig ute, og har kommet lenger enn de fleste andre når det gjelder energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse. Det bekrefter også tallene våre. Jeg tror det har en viktig symboleffekt at en så stor eiendomsaktør tar temaet på alvor. Det vil bli stadig viktigere for både store og små aktører å ta grep om vi skal nå klimamålene, sier Håvard Moster, kommersiell leder i Entro.