Velkommen tilbake på kontoret!

Som utleier har vi et ansvar for våre leietakere og vi ønsker med dette å dele litt av våre endringer og tilpasninger av byggene våre. Vi har sett at etter mange uker med hjemmekontor på de aller fleste, har vi nå fått en jevn økning av personer på byggene våre.

Til glede for oss som byggeier! Men samtidig går vi en usikker tid i møte og vi vil videreføre en del endringer og tilpasninger vi har gjort i denne perioden, og vi ønsker også opplyse deg om litt av hva vi gjør bak i kulissene.

Sammen med Compass Group FS kunne vi endelig åpne personalrestauranten på Damsgård igjen og vi kan nå tilby ferdige salater, påsmurt innpakket mat, varm suppe og en varmrett hver dag. I samarbeid med Compass Group FS gjør vi ukentlige vurderinger om videre utvidelse av tilbudet.

Det er ellers tilrettelagt for avstand mellom personer. Det er satt opp god merking for anbefalt avstand i personalrestauranten og vi anbefale naturligvis alle til å følge helsemyndighetene sine råd for smitte.

Det er videre gjort flere tiltak for å hindre spredningen av viruset. Vi har en økt frekvens på renholdet i alle fellesareal – og vi har oppdatert våre rutiner for renhold og hygiene i samsvar med folkehelseinstituttet sine anbefalinger, hvor vi blant annet har en hyppig rengjøring for daglige kontaktpunkter som dører, heiser, felles toaletter o.l. På de stedene hvor vi har en høy gjennomgangstrafikk har vi også satt frem håndsprit for enkel desinfisering.

Som en av stifterne bak klyngen PropTech Innovation har vi også utstyrt hele porteføljen vår med over 200 (!) sensorer fra Norske Airthings. Via denne sensorikken har vi en unik kontroll på at ventilasjonen fungerer slik vi ønsker og kan måle ting som fuktighet, luftforurensing, radon, temperatur m.m. Ventilasjonsanleggene har i hele koronaperioden blitt overvåket av vår flotte driftsgjeng fra Frydenbø Eiendomsdrift som kontinuerlig styrer alt via SD-anlegg og foretar jevnlige funksjonskontroller. Det foreligger rutiner for jevnlig drift og vedlikehold, og vi har serviceavtaler for at alle anlegg fungerer optimalt. Det er ikke omluftsløsning i ventilasjonsanleggene våre. Inn luften veksles mot den oppvarmede avtrekksluft, men det skjer i separate deler i anleggene. Dersom Dere har ett ønske om en dypere oversikt over hvordan inneklimaet i Deres lokaler er kan dette bli tilsendt – alt du behøver å gjøre er å sende oss en epost på eiendom@frydenbo.no

Alt blir bra <3