Pil Se alle artikler

Føniks - bygg og kompetansebygging for en mer bærekraftig bransje

Image16-fugleperspektiv-fra-gate-14-11-23rt

Med kompetansedeling, systemer og støtte fra uvurderlige partnere i Loopfront og FutureBuilt har Frydenbø Eiendom sammen med arkitektfirmaet Artec igangsatt et ambisiøst prosjekt; en totalrehabilitering med visjon om så nærme 100% gjenbruk av materialer som mulig.

Illustrasjon: Artec. 

Frydenbø Eiendom ønsker å ta bærekraft ut i praksis og har en visjon om nær 100 % gjenbruk av materialer når vi skal totalrehabilitere Damsgårdsveien 127. Vi ønsker å bane vei for nytenkning, og å utfordre leverandørkjedene når det gjelder gjenbruk og ombruk av materialer vi skal benytte. Føniks-prosjektet ønsker vi å gjennomføre med godt samarbeid, god dialog og erfaringsutveksling, sier Bente Haugsdal, leder forvaltning og bærekraft i Frydenbø Eiendom. 

Bilde: Bente Haugsdal, leder forvaltning og bærekraft i Frydenbø Eiendom. 

Vi bygger kompetanse 

- Vi har to ambisjoner med Føniks-prosjektet. Det ene er at vi skal bygge et veldig flott kontorbygg, og det andre er at vi skal bygge opp et lag med de rette personene. Vi skal bygge opp kunnskapen om gjenbruk og få de rette kontaktene med på laget. Det er like viktig som et bra bygg, sier Viktor Svantesson, arkitekt i Artec. 

FutureBuilt er et forbilde- og innovasjonsprogram for bærekraftige bygg, byutvikling og landskap. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle den bærekraftige og bæredyktige nullutslippsbyen. Klimagassberegningene viser i utgangspunktet at det er mulig å bespare bortimot 90% av klimagassutslipp ved å bruke rehabiliterte materiell og gjenbruk fra andre bygg.

Artec, Victor Svantesson

Bilde: Viktor Svantesson, arkitekt i Artec. 

Verdien av samarbeid

- Ved hjelp av Loopfront, en digital løsning for ombruk i bygg, benytter vi en helhetlig løsning som tar ombruk helt fra kartlegging til gjennomføring, og videre til rapportering. Prosjektet er veldig viktig på flere måter, både for de som er med i prosjektet, men også for industrien som helhet. Vi har allerede begynt å lære fra dette prosjektet, sier Knut Sverre Westby, key account manager i Loopfront. I et godt samarbeid med Artec har vi fått feedback som går inn i vår produktutvikling, som alle våre brukere kommer til å få nytte av, forteller Westby. 

image-png-Nov-14-2023-11-46-51-5615-AM-1

Bilde: Knut Sverre Westby, key account manager i Loopfront.   

Gjenbruk gir nye forretningsmodeller

Mange tror at det å bygge om er dyrere, kontra å bygge nytt. Vi tror at vi kan realisere Føniks-prosjektet rimeligere enn det ville være å rive bygget og bygge et tilsvarende nytt bygg. I forhold til bransjen så vil dette prosjektet bane vei for nye muligheter innenfor gjenbruk. Man påvirker en næringskjede som ikke er så tilstede i dag. Det er en veldig annen måte å jobbe som arkitekt på, tilføyer Viktor Svantesson, arkitekt i Artec.

Vi må planlegge etter hva vi finner av materialer. Ettersom at vi ser markedet for ombruk utvikle seg og tilbudet øker, er det veldig spennende å se at det også kommer aktører på mottaker/etterspørselssiden. Dette kommer til å modne markedet og øke volum for ombruk generelt, på nasjonal basis, avslutter Knut Sverre Westby, key account manager i Loopfront.

HubSpot Video

Film og klipp: Akasuki AS