Pil Se alle artikler

Prosjekt Føniks - bærekraftig renovering på Damsgård

Prosjekt Føniks Frydenbø Eiendom

Frydenbø Eiendom er stolte av å presentere prosjektet "Føniks" på Damsgård i Bergen, hvor vi gir Frydenbø sitt første hovedkvarter en fremtidsrettet fornyelse!

Illustrasjonsfoto: ARTEC AS

Ved å omfavne prinsippet om nesten 100% gjenbruk, gir vi Damsgårdsveien 127 nytt liv ved å bruke utelukkende gjenbrukte materialer og møbler. Frydenbø har over lengre tid samlet opp et lager av bygningsmaterialer, vinduer, møbler og diverse andre ting fra rivning og ombygging av andre prosjekter. Alt dette har blitt nøye registrert i databasen Loopfront. Loopfront fungerer som en katalog over alle objekter vi har lagret, samt den gir oss muligheten til å anskaffe oss gjenbrukte materialer fra andre aktører.

Med støtte fra ENOVA har ARTEC utført en mulighetsstudie av Damsgårdsveien 127. Resultatet er et miljøvennlig og bærekraftig bygg som ikke bare oppfyller dagens krav, men som også inspirerer til fremtidig arkitektur. Alt fra fasader og vinduer, til inventar og teknisk utstyr skal gjenbrukes. Det implementeres også en passiv ventilasjonsstrategi for å senke byggets energiforbruk over tid, noe som vil bidra til å holde byggets karbonavtrykk så lavt som mulig.

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å sette et eksempel for andre, og vise at bærekraftig renovering er veien fremover. Føniks er en påminnelse om at selv gamle bygninger kan blomstre på nytt, når vi tar vare på vårt felles miljø og gjenbruker ressurser på en smart måte.